Ngày 15/10/2019, đấu giá 1 tàu bay ATR72-500 tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2019 do Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay ủy quyền như sau:

1.       Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2.       Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay. Địa chỉ: Tầng 6, số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3.       Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 10h00, ngày 15/10/2019 tại trụ sở Trung tâm.

4.       Tài sản đấu giá: 01 tàu bay ATR72-500, số hiệu nhà sản xuất 925.

5.       Giá khởi điểm: 164.827.919.790 đồng (tương đương: 7.065.063 USD).

6.       Tiền đặt trước: 8.282.150.000VNĐ (Tương đương 355.000USD).

7.       Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm tới địa chỉ trụ sở trung tâm từ ngày 30/09/2019 đến 16h30, ngày 11/10/2019. Nộp tiền đặt trước từ ngày 10/10/2019 đến 16h30, ngày 11/10/2019.

8.       Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.