Ngày 15/10/2018, đấu giá quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng BOT dự án đầu tư XDCT cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng ủy quyền vào ngày 15/10/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT (thông tin chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân tỉnh Bình Thuận; các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom và Thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai.

3. Hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết – Đồng Nai và các hồ sơ, tài liệu kèm theo có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.705.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm linh năm tỷ đồng). Giá khởi điểm của tài sản nêu trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT), nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí (lãi vay, phí trả nợ trước hạn,...) liên quan đến việc chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá phối hợp với người có tài sản đấu giá làm thủ tục và tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền khai thác, sang tên đổi chủ.

5. Tiền đặt trước: 90.000.000.000 đồng/01 hồ sơ (Chín mươi tỷ đồng một hồ sơ).

6. Khoản tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Người có tài sản đấu giá: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – Số điện thoại liên hệ: 024.32121723 - 0916.428728.

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mua hồ sơ: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan mua hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, đại chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Nộp hồ sơ: Trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại trụ sở Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Lan, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, tầng 8, số điện thoại liên hệ: 0983 110 836).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày. Việc xem tài sản đấu giá được thực hiện bằng cách xem Hồ sơ pháp lý của Dự án tại trụ sở Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người tham gia đấu giá thực hiện việc xem tài sản đấu giá tại thực địa nơi có tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh Ngân hàng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 26010000313271 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình.

+ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 09 giờ ngày 15/10/2018 tại trụ sở Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.