Ngày 15/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa ủy quyền vào ngày 15/10/2018 như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, TDP2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

II. Nội dung:

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 998,1 m2 đất để cho thuê đất khu đất: Khu tập thể và trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Nông (cũ). Địa chỉ: TDP 4, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa.

1.2 Tổng giá khởi điểm: 35.139.108.600 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, một trăm lẻ tám ngàn, sáu trăm đồng)

1.3 Hạ tầng kỹ thuật

Đã hoàn thiện (Đường Bắc Nam giai đoạn 1), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

1.4. Danh mục, mục đích, thời hạn sử dụng và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Danh mục loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD)

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018.

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 24/9/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền bán hồ sơ: Được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, cụ thể đối với giá trị Quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng mức thu là 500.000 đồng.

- Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 24/9/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điều 56 của Luật Đất đai 29/11/2013, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2016 và sử dụng đất vào đúng mục đích theo quy hoạch.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính; Nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 1.00000.7056396915 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông từ ngày 10/10/2018 đến ngày 12/10/2018.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 15/10/2018 cho đến khi hoàn thành việc đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND thị xã Gia Nghĩa; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa để tổ chức, cá nhân được biết.