Ngày 15/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/03/2019 do Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168        ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Khê Phú Thọ, Khu 6, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số X 764407, thửa đất số 98A, tờ bản đồ số 5B, diện tích 288,0m2 đất ở, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 12/12/2003 cho hộ bà Nguyễn Thị Thường, tại Khu 1, xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Quyền sử dụng đất số AA 086280, thửa đất số 97A, tờ bản đồ số 5B, diện tích 310,0m2 đất vườn, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 23/08/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Thường, tại Khu 3, xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Công trình xây dựng: Nhà xây 02 tầng, khung BTCT, tổng diện tích 120,0m2, xây dựng năm 1994. Nhà xưởng lợp tôn, tổng diện tích 458,0m2, xây dựng năm 2013.

1.2. Giá khởi điểm: 1.311.476.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 262.295.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06/03/2019, tại Khu 1, xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 12/03/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 15/03/2019, tại Hội trường UBND xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Khê Phú Thọ, Khu 6, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. ĐT: 02103 889 116.