Ngày 14/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2019 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất:

- Diện tích đất 16,3641 ha tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để thực hiện dự án xây dựng khu resort, khách sạn nghỉ dưỡng tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

- Danh mục loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMDV).

- Tài sản trên đất: Cây phi lao + cây keo các loại, mật độ trồng 3.300 cây/ha. Tỷ lệ cây trên đất khoảng 70%, đường kính thân cây bình quân 8-25cm.

- Mục đích sử dụng đất: Sử dụng đất thương mại dịch vụ (TMDV) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu resort, khách sạn nghỉ dưỡng tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phù hợp phương án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận.

- Hình thức cho thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm.

(Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Tổng giá khởi điểm: 89.540.560.000 đồng. Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 89.055.200.000 đồng.

- Giá khởi điểm tài sản trên đất (Cây phi lao + cây keo các loại): 485.360.000 đồng.

- Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

5. Tiền đặt trước: Nộp 17.908.112.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức kinh tế phải có số dư tài khoản tối thiểu bằng 80% giá khởi điểm và được phong tỏa có xác nhận của tổ chức tín dụng (bản gốc) để thanh toán trong trường hợp trúng đấu giá và được chấm dứt phong tỏa khi tổ chức kinh tế không trúng đấu giá.

  6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (đấu giá liên tục không gián đoạn đến khi xác định được người trúng đấu giá).

  8. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư với khu đất quy hoạch lô đất và phương án đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất 16,3641 ha tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để thực hiện dự án xây dựng khu resort, khách sạn nghĩ dưỡng tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 23/8/2019 đến 16h30’ngày11/9/2019.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 05/9/2019 và ngày 06/9/2019 tại nơi có tài sản (xã Bảo Ninh, thành phố đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 09/9/2019 đến 16h30’ ngày 11/9/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 12/9/2019.

- Thời gian thông báo (niêm yết thông báo) đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 13/9/2019.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8h00’ngày 14/9/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.