Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh phối hợp Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2019 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

- Điểm (X5, X6) tổ dân phố số 10, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, gồm 02 vị trí:

+ Vị trí 1, gồm 02 nhóm:

* Nhóm 1: Từ thửa LK-01-2 đến thửa LK-01-7; Thửa LK-02-1; LK-02-2; LK-02-4; LK-02-5;

* Nhóm 2: Thửa LK-01-1 và LK-02-3.

Giá khởi điểm: 10.000.000 đ/ m2.

+ Vị trí 2, gồm 2 nhóm:

* Nhóm 3: Từ thửa LK-03-1 đến thửa LK-03-5; Từ thửa LK-04-2 đến LK-04-6;

* Nhóm 4: Thửa LK-04-1 và LK-04-7.

Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2. Tổng diện tích: 2.645,7 m2. Tiền đặt trước: 140.000.000 đ. Bước giá là chung: 100.000 đ/ m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 24/05/2019 đến ngày 12/06/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Mê Linh (http://www.melinh.hanoi.gov.vn). Phí hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh (Khu Trung tâm hành chính huyện, Đại Thịnh, Mê Linh) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia (Số 193 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 11/06 và 12/06/2019 (giờ hành chính).

 - Phương thức nộp tiền: Nộp vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. Số TK: 117.002.690.660 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 10 và 11/06/2019 (giờ hành chính).

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 14/06/2019 (Thứ 6) tại tại Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019.