Ngày 14/5/2019, đấu giá vât liệu xây dựng thu hồi sau tháo dỡ tại tỉnh Thái Nguyên

(BĐT) - Trung tâm giống cây trồng - Sở NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày 14/5/2019 như sau: