Ngày 14/3/2019, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2019 do Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: