Ngày 14/3/2019, đấu giá giá trị 1.360.746 CP của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Thịnh Phát (tỉnh Đồng Nai)

(BĐT) - Công ty Cổ phần tư vấn DVTS và Đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau: