Ngày 14/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 do UBND tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: