Ngày 14/2/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP EMJ Hà Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2020 do BIDV Bắc Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP EMJ Hà Nam tại BIDV Bắc Hà Nội, bao gồm dư nợ gốc 33.810.000.000 đồng và nợ lãi kèm theo. Là tài sản phát mại của BIDV - Chi nhánh Bắc Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 14.554.097.010 đ (Không chịu thuế GTGT). Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng.

3. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00, ngày 06/02/2020 đến 16h00, ngày 12/02/2020 (Không làm việc ngày Lễ, Tết) tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Phí tham gia: 500.000 đồng/khách hàng; Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

4. Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 10/02/2020 đến ngày 12/02/2020 (Giờ hành chính). Xem hồ sơ khoản nợ trực tiếp tại BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội, số 137A Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

6. Chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 12/02/2020 (Trước 16h00).

7. Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 14/02/2020 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Cách thức, địa điểm đăng ký: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam. Đ/c: Số 4-A13 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728; Fax: 024.39842738.