Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2019 do Chi cục thuế huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á, địa chỉ: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thuế huyện Văn Giang, dịa chỉ: thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

1. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng không còn giá trị sử dụng (Chi tiết theo danh mục tài sản đính kèm)

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.020.000 đồng (Một triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán đấu giá tài sản,

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 đơn tham gia (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

- Nơi để tài sản: Chi cục Thuế huyện Văn Giang, Hưng Yên, địa chỉ: thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Bước giá: 20.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi nghìn đồng).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 02/12/2019 đến 17h00’ ngày 13/12/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 12/12/2019 đến 17h00’ ngày 13/12/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á. Tiền đặt trước Được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hương: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á,

+ Số tài khoản là: 967656666 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Đông Đô.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

+ Các tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản, liên hệ với Chi cục Thuế huyện Văn Giang để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 04/12/2019 và 05/12/2019.

+ Nơi để tài sản: Chi cục Thuế huyện Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên

4. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

+ Thời gian: 09h00’ ngày 16/12/2019;

+ Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh

5. Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ gián tiếp.

6. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và đủ điều kiện vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đến Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á. Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Thông tin liên hệ:

Công ty đấu giá Hợp danh Đông Á

Địa chỉ: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính,

Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 625 44211

Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 1
Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 2  
Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 3
Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 4
Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 5
Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 6
Ngày 14/12/2019, đấu giá tài sản và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh Hưng Yên - ảnh 7