Ngày 14/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2019 do UBND xã Cửu Cao ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Cửu Cao.                            

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 02 suất tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Vị trí số 03 (thôn Hạ): Đấu 01 suất. Diện tích 271 m2. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng;

- Vị trí số 04 (thôn Vàng): Đấu 01 suất. Diện tích 101 m2. Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước 100.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h30’ ngày 14/12/2019 thứ Bảy, tại Hội trường HĐND - UBND xã Cửu Cao.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên theo bước giá.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, photo CMND/CCCD/HC (còn hạn); Sổ hộ khẩu; Giấy nộp tiền đặt trước; Phiếu thu tiền hồ sơ, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá (có dấu đỏ của Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt) nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã Cửu Cao theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 28/11/2019 đến 17 giờ 00, ngày 12/12/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản từ ngày 10/12/2019 đến 16h00, ngày 12/12/2019. Nộp tiền mặt cả ngày 12/12/2019 (trong giờ hành chính).

Liên hệ: Phòng TN & MT huyện Văn Giang. ĐT: 0221.3933154; UBND xã Cửu Cao.

ĐT: 0221.3931124 và Công ty Đấu giá HD Lạc Việt. ĐT: 024.32115234.