Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tài sản Đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tỉnh, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Diện tích đất: 1.234,7 m2, thuộc thửa đất số 242 (N5), tờ bản đồ số 24, loại đất ở tại đô thị (ODT), thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm: 5.984.590.900 đồng.

* Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày thông báo đến ngày 11/12/2018, tọa lạc tại: phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 11/12/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/01 hồ sơ.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, để xây dựng nhà ở. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 11/12/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày13/12/2018).

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/12/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 1A18, đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3868 788./.