Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Thiện ủy quyền như sau: