Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Thanh Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông Hải ủy quyền như sau: