Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ủy quyền như sau:

* Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa (Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6 đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Số TT

Khu dân cư

Lô số

Diện tích m2/lô

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơtham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Điểm dân cư thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa.

06, 07, 08,

09, 10, 11.

125

150.000.000

20.000.000

100.000

2.000.000

2

Điểm dân cư thôn Nhân Thọ 2, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa

03, 04.

125

270.000.000

30.000.000

200.000

2.000.000

3

Điểm dân cư thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa

02, 03, 04,

05, 06, 07.

125

230.000.000

30.000.000

200.000

2.000.000

 

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 11/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2018.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Chiêm Hóa, UBND xã Phúc Sơn, UBND xã Yên Nguyên và UBND xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa từ ngày 23/11/2018; xem tài sản từ ngày 28/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 23/11/2018 đến ngày 11/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Trực nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 8 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 11/12/2018 tại Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 14/12/2018 tại Hội trường Chi cục Thuế Chiêm Hóa.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.