Ngày 14/12/2018, đấu giá gỗ nghiến tròn, xẻ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do UBND huyện Chợ Mới ủy quyền như sau: