Ngày 14/10/2019, đấu giá xe ô tô Ford Laser tại tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2019 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt. Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 01A Lương Tấn Thịnh, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô 05 chỗ hiệu Ford Laser biển số 78B-0570, sản xuất năm 2001.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và phí mua hồ sơ:

- Gía khởi điểm: 99.543.000đồng (Chín mươi chín triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

- Phí mua hồ sơ: 150.000đồng/hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá: lúc 8h30 ngày 14/10/2019. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 01A Lương Tấn Thịnh, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 28/9 đến 16 giờ ngày 11/10/2019 (Trong giờ hành chính).

Hạn chốt hồ sơ: 17h ngày 11/10/2019

Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 3-4/10/2019 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tạị cuộc đấu giá.

9. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.