Ngày 14/10/2019, đấu giá lô vật tư hỏng thải/phế liệu trong hoạt động sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2019 do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15, Đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đ/c: Số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng lô vật tư hỏng thải/phế liệu trong hoạt động sản xuất bảo dưỡng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giai đoạn từ 16/08/2017 đến 15/02/2019.

Giá khởi điểm: 400 triệu đồng. Tiền đặt trước: 80 triệu đồng.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ, bỏ phiếu trả giá: Đến ngày 11/10/ 2019.

Đấu giá: Ngày 14/10/2019 tại trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến trung tâm, số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.