Ngày 14/03/2019, đấu giá cho thuê Bãi giữ xe, quầy thuốc và quầy bán căng tin tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản của Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang, địa chỉ: số 03 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào ngày 14/03/2019 như sau:

1. Tên tài sản đấu giá:

1.1. Gói đấu giá thứ nhất: Cho thuê bãi giữ xe hai bánh và cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa.

a. Gói đấu giá 1: Cho thuê Bãi giữ xe hai bánh.

- Diện tích: 250m2.

- Địa điểm: Bãi giữ xe phía đường Thủ Khoa Huân.

- Thời hạn cho thuê: 24 tháng (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 31/3/2021).

- Thời gian giữ xe: 24/24giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

- Thời gian bàn giao bãi giữ xe hai bánh: lúc 08 giờ ngày 01/4/2019.

- Giá khởi điểm: 11.000.000đồng/tháng (Mười một triệu đồng/tháng).

b. Gói đấu giá 2: Cho thuê Quầy bán dụng cụ y khoa.

- Diện tích: 08m2.

- Địa điểm: Nằm mặt tiền đường Thủ Khoa Huân trong khuôn viên Bệnh viện.

- Thời hạn cho thuê: 24 tháng (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 31/3/2021).

- Thời gian hoạt động: Từ 05 giờ sáng đến 22 giờ đêm các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

- Thời gian bàn giao quầy bán dụng cụ y khoa: lúc 08 giờ ngày 01/4/2019.

- Giá khởi điểm: 7.500.000đồng/tháng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng/tháng).

* Ghi chú: Đấu giá theo từng gói đấu giá.

1.2. Gói đấu giá thứ hai: Cho thuê quầy bán căn tin.

- Diện tích: 90m2.

- Địa điểm: Nằm ở tầng trệt khu điều trị của Bệnh viện.

- Thời hạn cho thuê: 24 tháng (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 31/3/2021).

- Thời gian hoạt động: Từ 05 giờ sáng đến 22 giờ đêm các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

- Thời gian bàn giao quầy bán căn tin: lúc 08 giờ ngày 01/4/2019.

- Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng (Sáu triệu đồng/tháng).

Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang, địa chỉ: số 03 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem Bãi giữ xe hai bánh/ Quầy bán dụng cụ y khoa/ Quầy bán căn tin:

- Thời gian: Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem ngày 07/3/2019 và ngày 08/3/2019 (trong giờ hành chính). Khi xem Bãi giữ xe hai bánh/ Quầy bán dụng cụ y khoa/Quầy bán căn tin phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang, địa chỉ: số 03 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 11/3/2019.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước:

+ Cho thuê Bãi giữ xe hai bánh: 26.000.000 đồng/hồ sơ (Hai mươi sáu triệu đồng/hồ sơ).

+ Cho thuê Quầy bán dụng cụ y khoa: 22.500.000 đồng/hồ sơ (Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).

+ Cho thuê quầy bán căn tin: 18.000.000đồng/hồ sơ (Mười tám triệu đồng/hồ sơ).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 11/3/2019 đến 16 giờ 00 ngày 13/3/2019 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 11/3/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (sổ tạm trú) (bản sao có công chứng);

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo từng gói đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

1. Gói đấu giá thứ nhất: Cho thuê bãi giữ xe hai bánh và cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa

1.1. Gói đấu giá 1: Cho thuê Bãi giữ xe hai bánh.

- Cam kết thu giá tiền giữ xe đúng theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (bảng giá được niêm yết tại Khu vực giữ xe), cụ thể:

 

STT

Thời gian

Mức giá trông giữ xe (đồng/chiếc/lượt)

Xe đạp (kể cả xe đạp điện)

Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh

1

Ban ngày (từ 06 giờ sáng tới 18 giờ)

1.000

2.000

2

Ban đêm (từ sau 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau)

1.000

3.000

3

Cả ngày và đêm

2.000

4.000

4

Giữ xe tháng

30.000

75.000

(Lưu ý: nón bảo hiểm và tài sản người gửi xe tự quản lý)

- Phải có thẻ giữ xe.

- Không thu tiền giữ xe của nhân viên bệnh viện và khách đến liên hệ công tác.

- Trong thời hạn thực hiện hợp đồng, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá giữ xe mới thì Bệnh viện và người trúng đấu giá sẽ thống nhất lại số tiền phải nộp hàng tháng cho bệnh viện trên cơ sở giá giữ xe mới.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc bệnh viện.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định. Trường hợp thu giá giữ xe không đúng quy định:

+ Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

+ Lần 02: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở lần 2.

+ Lần 03: Bệnh viện lập biên bản chấm dứt hợp đồng và tổ chức, cá nhân đó không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê Bãi giữ xe hai bánh của Bệnh viện trong lần kế tiếp.

- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe phải đảm bảo:

+ Nhân sự: Tối thiểu 02 người, gửi kèm sơ yếu lý lịch của 02 người có xác nhận của chính quyền địa phương, người không có tiền án, tiền sự.

+ Đảm bảo an ninh trật tự.

+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe, vệ sinh hàng ngày và khi có phát sinh dơ.

- Có nội quy điểm giữ xe.

- Có phương tiện phòng cháy chữa cháy tại điểm giữ xe.

- Có phương án bồi hoàn khi xảy ra mất xe và chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật các trường hợp bị mất xe.

- Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: Cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định của Bệnh viện; lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi, … Tóc nhân viên phải gọn gàng, không có hình xâm.

- Việc sử dụng điện nước: Người trúng đấu giá được bệnh viện lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho bệnh viện vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện.

- Bệnh viện có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với người trúng đấu giá trong các trường hợp sau:

+ Nộp tiền hàng tháng không đủ, đúng thời hạn (trễ hạn quá 15 ngày).

+ Không đảm bảo giữ xe 24/24 giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

+ Giữ xe không đảm bảo an ninh trật tự.

- Chỉ được thuê để giữ xe không được kinh doanh các hình thức khác.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê bãi giữ xe, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê bãi giữ xe với Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê bãi giữ xe trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê bãi giữ xe trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê bãi giữ xe lần liền kề.

1.2. Gói đấu giá 2: Cho thuê Quầy bán dụng cụ y khoa.

- Người trúng đấu giá chỉ được thuê để bán dụng cụ y khoa không được kinh doanh các hình thức khác, chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc bệnh viện.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về cấp giấy phép hoạt động quầy dụng cụ y khoa. Quầy dụng cụ y khoa phải đảm bảo cung cấp về chất lượng, chủng loại hàng hóa.

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về hư hỏng hàng hóa trong thời gian còn bảo hành.

- Tài sản được bệnh viện trang bị quầy bán dụng cụ y khoa, người trúng đấu giá phải giữ gìn, bảo quản tài sản, nếu hư hòng phải bồi thường, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực được thuê.

- Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá được bệnh viện lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho bệnh viện vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện đúng nội dung trên. Trường hợp không thực hiện đúng nội dung trên:

— Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

— Lần 02: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở lần 2.

— Lần 03: Bệnh viện lập biên bản chấm dứt hợp đồng và tổ chức, cá nhân đó không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê quầy bán dụng cụ y khoa của Bệnh viện trong lần kế tiếp.

- Bệnh viện có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với người trúng đấu giá trong các trường hợp sau:

+ Nộp tiền hàng tháng không đủ, đúng thời hạn (trễ hạn quá 15 ngày).

+ Không đảm bảo an ninh trật tự.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa với Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê quầy bán dụng cụ y khoa lần liền kề.

2. Gói đấu giá thứ hai: Cho thuê quầy bán căn tin

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc bệnh viện.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ. Căn tin phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, giữ vệ sinh chung tại căn tin và khu vực lân cận xung quanh.

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực thẩm.

- Căn tin phải có bảng niêm yết giá tất cả các mặt hàng bày bán, giá trên phải được bệnh viện chấp thuận trước mỗi kỳ 6 tháng, bán đúng giá niêm yết, hàng hóa ăn uống phải có hạn sử dụng và không được bán hàng hóa quá hạn sử dụng.

- Không được phép bán rượu, bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke và các hình thức kinh doanh khác.

- Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp hòa nhã, đúng mực.

- Tài sản được bệnh viện trang bị cho căn tin phải giữ gìn, bảo quản, nếu mất phải bồi thường.

- Bàn, ghế, dụng cụ tại căn tin phải thường xuyên sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho việc ăn uống.

- Những cá nhân tham gia phục vụ buôn bán thức ăn, nước uống phải đủ điều kiện về sức khỏe (khám sức khỏe định kỳ và đạt tiêu chuẩn).

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê quầy bán căn tin, người trúng đấu giá và những cá nhân tham gia phục vụ buôn bán thức ăn, nước uống phải được thông qua lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm (đính kèm Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá được bệnh viện lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho bệnh viện vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện đúng nội dung trên. Trường hợp không thực hiện đúng nội dung trên:

— Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

— Lần 02: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở lần 2.

— Lần 03: Bệnh viện lập biên bản chấm dứt hợp đồng và tổ chức, cá nhân đó không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê quầy bán dụng cụ y khoa của Bệnh viện trong lần kế tiếp.

- Bệnh viện có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với người trúng đấu giá trong các trường hợp sau:

+ Nộp tiền hàng tháng không đủ, đúng thời hạn (trễ hạn quá 15 ngày).

+ Không thực hiện niêm yết giá tất cả các mặt hàng bày bán, bán không đúng giá niêm yết, không đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho những cá nhân tham gia phục vụ buôn bán thức ăn, nước uống.

+ Bán rượu, bia, thuốc lá và các hàng cấm buôn bán theo quy định của Nhà nước.

+ Không có Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm sau 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê quầy bán căn tin.

- Không giữ vệ sinh chung tại căn tin và khu vực lân cận xung quanh, thực hiện che chắn ngoài phạm vi cho phép.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê quầy bán căn tin, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê quầy bán căn tin với Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê quầy bán căn tin trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê quầy bán căn tin trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê quầy bán căn tin lần liền kề.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.