Ngày 14/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá QSDĐ tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/02/2019 do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: