Ngày 14/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất ở tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/01/2019 do UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.

- UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

+ Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản.

- Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

+ Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 02203.894.800;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, đơn giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 09 lô đất ở (diện tích 100,0 m2/lô), từ lô B12 đến lô B14 và từ lô B16 đến lô B21 tại Khu dân cư Rặng Xoan, thôn Mạc Thủ 1, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

3.2- Đơn giá khởi điểm của các lô đất: 3.000.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên một mét vuông). Được phê duyệt tại quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Hải Dương;

+ Đơn giá khởi điểm của các lô đất đã gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Không gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.3- Tiền hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

3.4- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/lô.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này. Đăng ký tham gia đấu giá tại mức đơn giá khởi điểm nào thì phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu cho mức đơn giá khởi điểm đó.

4.3- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 40 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 24/12/2018 đến 16 giờ ngày 11/01/2019tại trụ sở UBND xã Liên Mạc.

5.2- Tổ chức xem khu đất: Khách hàng có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Liên Mạc vào lúc 08 giờ các ngày 07 và ngày 08 tháng 01 năm 2019 để đi xem thực tế khu đất.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019. Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Tên tài khoản là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (khoản tiền đặt trước không tính lãi, phí nộp tiền do khách hàng chịu).

5.4- Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá đã trả: Từ 08 giờ ngày 14/01/2019 tại hội trường UBND xã Liên Mạc.

6- Thời gian nộp tiền trúng đấu giá.

- Chia thành 2 lần nộp. Lần thứ nhất, khách hàng nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp tiền của Chi cục thuế huyện Thanh Hà. Khách hàng nộp 50% số tiền còn lại trong thời hạn 60 ngày tiếp theo;

Kính mời Quý khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà.