Ngày 13/9/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7, đường Cô Tám, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016844): Lô 134 can dầu nhờn động cơ QUARTZ 9000 ENERGY OW-30, nhãn hiệu Total. Giá khởi điểm: 24.120.000 đồng.

Tài sản thứ hai (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016715): Lô 82 chai LPG. Giá khởi điểm: 8.200.000 đồng;

Tài sản thứ ba (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00042570): Lô 11 máy phát điện các loại. Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng.

Tài sản thứ tư (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2824): Lô 26 máy điều hòa cũ, 300kg dầu bôi trơn công nghiệp Combi ep No.2 hiệu Korea, 40 lít dầu bôi trơn SF 10 hiệu Korea Houghton loại 20 lít/thùng, 400 lít dầu bôi trơn SF 10 hiệu Korea Houghton loại 200 lít/phuy, 800 lít dầu gia công kim loại SHL EDM32 loại 200 lít/phuy. Giá khởi điểm: 35.820.000 đồng.

Tài sản thứ năm (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016861): Lô 20 máy in hóa đơn (Hiệu Xprinter XP-N200H). Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

Tài sản thứ sáu (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00042543): Lô phụ tùng ô tô. Giá khởi điểm: 2.800.000 đồng

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 28/08/2019 đến 16h30’ ngày 11/09/2019.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 28/08/2019 đến 16h30’ ngày 11/09/2019.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 10/09/2019 đến 16h30’ ngày 11/09/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá:

+ Tài sản thứ nhất (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016844): 8h00’ ngày 13/09/2019.

+ Tài sản thứ hai và thứ ba (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016715 và 00042570): 10h00’ ngày 13/09/2019.

+ Tài sản thứ tư (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2824): 14h00’ ngày 13/09/2019.

+ Tài sản thứ năm và thứ sáu (tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00016861 và 00042543): 16h00’ ngày 13/09/2019.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 32 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.