Ngày 13/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 01, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất: Phần đất đấu giá có tổng diện tích là 5.984,0 m2, thuộc thửa đất số 46, 50 và 52, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Định Thới A, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Loại đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC);

- Nguồn gốc sử dụng đất: Đất bãi bồi do UBND xã An Phước quản lý.

- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 1.795.200.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng);

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/ hồ sơ/ khách hàng;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 10/09/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 10/09/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/09/2019 đến ngày 12/09/2019 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7300201006986 của Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 13/09/2019. Tại Hội trường UBND huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 01, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 5, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín từng vòng liên tục, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu cho đến khi không còn khách hàng yêu cầu trả giá. Phiên đấu giá chỉ được tổ chức khi có ít nhất 02 hồ sơ tham gia đấu giá trở lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 02923 917 786 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá).