Ngày 13/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 724 (nay là 148), tờ bản đồ số 04 (nay là 13), tọa lạc tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Võ Đồng và bà Trần Thị Mai là tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng-Chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Trung Thiên được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cưỡng chế kê biên

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 724 (nay là 148), tờ bản đồ số 04 (nay là 13), tọa lạc tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Võ Đồng và bà Trần Thị Mai là tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng-Chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Trung Thiên được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cưỡng chế kê biên.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 724 (nay là 148), tờ bản đồ số 04 (nay là 13), diện tích 320,1 m2 (diện tích thực tế hiện nay là 219,5 m2, trong đó: đất ở:150 m2, đất trồng cây lâu năm: 69,5 m2), thời hạn sử dụng: đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2043, nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 150 m2, công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 69,5 m2, tọa lạc tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Võ Đồng và bà Trần Thị Mai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BN 992295 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp ngày 18/4/2013 (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 01439) và Trích lục bản đồ địa chính số 2932/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 12/7/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm.

Khả năng tiếp cận thửa đất: từ đường Bạch Đằng theo hẻm bê tông xi măng đi vào khoảng 230m, lô đất cách UBND phường Đông Hải khoảng 1km, cách Trạm Y tế phường Đông Hải khoảng 270m.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 465.121.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu một trăm hai mươi mốt ngàn đồng). Giá ngày chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá đấu giá: 10.000.000 đồng trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 93.000.000 đồng (Chín mươi ba triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (Từ 7 giờ đến hết 16 giờ 30 phút ngày 10/9/2019).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 22/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 09/9/2019 và ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thửa số 148, tờ bản đồ số 13, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 22/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 13/9/2019 (Chiều thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 276/QC-TTDVĐGTS ngày 21/8/2019)