Ngày 13/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 432, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng là tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng-Chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Trung Thiên được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cưỡng chế kê biên

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 432, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng là tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng-Chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Trung Thiên được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cưỡng chế kê biên.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 432, tờ bản đồ số 02, diện tích 300,0 m2, đất trồng lúa, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2016, nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất, tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên bà Huỳnh Đỗ Thúy Phượng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BI 526252 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp ngày 08/02/2012 (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00808).

Khả năng tiếp cận thửa đất: từ đường Nguyễn Thị Minh Khai (đối diện Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận) theo hẻm đường đất đi vào khoảng 500m, bề rộng hẻm khoảng 2m, cuối hẻm theo đường bờ ruộng rộng khoảng 0,5m, dài khoảng 200m thì tới thửa đất 432. Thửa đất có mương nước tiếp giáp 01 mặt phục vụ tưới tiêu cho sản xuất.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 179.400.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng). Giá ngày chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá đấu giá: 5.000.000 đồng trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 35.800.000 đồng (Ba mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (Từ 7 giờ đến hết 16 giờ 30 phút ngày 10/9/2019).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 22/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 09/9/2019 và ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thửa số 432, tờ bản đồ số 02, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 22/8/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú), nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Đơn xin xác nhận sản xuất đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (Theo mẫu).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 13/9/2019 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 274/QC-TTDVĐGTS ngày 21/8/2019)