Ngày 13/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 6, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 01, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: 02 thửa đất với tổng diện tích 2.033,5 m2, loại đất: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài, tọa lạc tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít quản lý. Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh; Hình thức: Đấu giá giao quyền sử dụng đất, cụ thể: 

STT

Tàisản

Tên chủ sử

dụng

Địa chỉ thửa đất

Theo tư liệu địa chính chính quy

Tờ

bản đồ

Số

thửa

Diện

tích

(m2)

Loại đất

1

UBND huyện Mang Thít

Ấp Định Thớ iA, xã An Phước, huyện Mang Thít

08

01

1.953,3

Đất ở tại nông thôn

2

UBND huyện Mang Thít

Ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít

30

286

80,2

Đất ở tại nông thôn

TỔNG CỘNG

2.033,5

-

Giá khởi điểm của tài sản thứ nhất (thửa đất số 01): 781.320.000 đồng (Bảy trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng);

Giá khởi điểm của tài sản thứ hai (thửa đất số 286): 36.090.000 đồng (Ba mươi sáu triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng).

Giá khởi điểm của tổng hai tài sản: 817.410.000 đồng (Tám trăm mười bảy triệu, bốn trăm mười ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 10/09/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 10/09/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/09/2019 đến ngày 12/09/2019 (Giờ hành chính) – (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7300201006986 của Chi nhánh tại Vĩnh Long – Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Agribank CN tỉnh Vĩnh Long trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 13/09/2019. Tại Hội trường UBND huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 01, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số A70 đường Trần Phú, khóm 6, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp bản sao giấy CMND của người đại diện theo pháp luật, giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín từng vòng liên tục, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu cho đến khi không còn khách hàng yêu cầu trả giá. Phiên đấu giá chỉ được tổ chức khi có ít nhất 02 hồ sơ tham gia đấu giá trở lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá).