Ngày 13/9/2019, đấu giá 53,218 m3 gỗ tròn, xẻ các loại…tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa. Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

- Lô 01: Lâm sản gồm 53,218 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 2.500 kg cành nhánh gốc rễ Hương; 13,2 Ster củi rừng tự nhiên. Có giá khởi điểm: 209.597.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

- Lô 02: Phế liệu Khối lượng 4.427 kg sắt phế liệu có giá khởi điểm: 22.135.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu một trăm ba mươi lăm ngàn đồng)

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 231.732.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt triệu bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 01: 200.000 đồng; Lô 02: 100.000 đồng

Thời gian xem tài sản: Ngày 04/09/2019 và 05/09/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/08/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 10/09/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 10/09/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 12/09/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá:

Lô 01: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 13/09/2019.

Lô 02: Lúc 10 giờ 15 phút, ngày 13/09/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.