Ngày 13/9/2019, đấu giá 13,309 m3 gỗ tròn, xẻ các loại…tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Hạt Kiểm Lâm thị xã Ayun Pa ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

- Lâm sản: Khối lượng 13,309 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, 3.554,1 kg gốc gỗ nhóm 1; 230 kg gốc gỗ lim xẹt nhóm 5 và 11 Ster củi tạp.

- Phế liệu: Khối lượng 840 kg Phương tiện và cộng cụ tịch thu.

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 52.459.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi chín ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 04/09/2019 và 05/09/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/08/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 10/09/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/09/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm thị xã Ayun Pa.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.