Ngày 13/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau: