Ngày 13/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái và Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái. Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái; Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

  3. Tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái gồm 02 thửa; diện tích từ 113,2m2 đến 116,2m2/thửa, giá khởi điểm từ 5.000.000đ/m2/thửa.

3.2. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 10, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 41 thửa; diện tích từ 95m2 đến 220m2/thửa, giá khởi điểm từ 1.900.000đ/m2/thửa đến 2.300.000 đ/m2/thửa. (Có bảng tổng hợp kèm theo).

(Giá khởi điểm của quỹ đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định).

  4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2019 đến 16h30 ngày 10/6/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính); Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000 đến 500.000đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá và nhận Phiếu trả giá qua đường bưu chính gửi đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái: Từ ngày 10/6/2019 đến 16h30’ ngày 12/6/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái:

8.1. Đối với quỹ đất ở mục 3.1: bắt đầu vào 8h ngày 13/6/2019.

8.2. Đối với quỹ đất ở mục 3.2: bắt đầu vào 8h30’ ngày 13/6/2019.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần. Khách hàng gửi Phiếu trả giá qua đường bưu chính, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không nhận Phiếu trả giá do khách hàng trực tiếp nộp tại Trung tâm.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUỸ ĐẤT TỔ DÂN PHỐ 4, TỔ DÂN PHỐ 10, THỊ TRẤN CỔ PHÚC, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Thông báo đấu giá QSDĐ số 40/TB-TTĐG ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Yên Bái)

 

 

 

 

 

 

 

STT

Thửa đất số

Diện tích
(m2)

Giá đất
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
(đồng)

Đối với các thửa đất ở thuộc đường ngã tư bệnh viện đi cầu Nghĩa Phương (đường rộng 9m hành lang mỗi bên 3m)
Nhóm I: Các thửa đất 1 mặt tiền, hình thể vuông vắn
Gồm 191 thửa đất ở. Vị trí 1 đường ngã tư BV đi cầu Nghĩa Phương

1

Thửa sổ 28

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

2

Thửa sổ 29

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

3

Thửa sổ 39

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

4

Thửa sổ 40

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

5

Thửa sổ 41

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

6

Thửa sổ 47

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

7

Thửa sổ 48

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

8

Thửa sổ 49

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

9

Thửa sổ 70

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

10

Thửa sổ 71

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

11

Thửa sổ 74

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

12

Thửa sổ 85

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

13

Thửa sổ 86

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

14

Thửa sổ 87

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

15

Thửa sổ 88

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

16

Thửa sổ 89

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

17

Thửa sổ 97

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

18

Thửa sổ 98

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

19

Thửa sổ 118

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

20

Thửa sổ 119

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

21

Thửa sổ 120

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

22

Thửa sổ 130

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

23

Thửa sổ 131

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

24

Thửa sổ 136

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

25

Thửa sổ 137

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

26

Thửa sổ 146

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

27

Thửa sổ 147

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

28

Thửa sổ 151

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

29

Thửa sổ 153

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

30

Thửa sổ 154

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

31

Thửa sổ 155

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

32

Thửa sổ 156

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

33

Thửa sổ 166

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

34

Thửa sổ 168

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

35

Thửa sổ 169

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

36

Thửa sổ 198

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

37

Thửa sổ 199

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

38

Thửa sổ 202

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

39

Thửa sổ 203

95

2.060.000

195.700.000

39.140.000

100.000

Nhóm II: Các thửa đất 1 mặt tiền, có hình thể không vuông vắn
Gồm 02 thửa đất ở. Vị trí 1 đường ngã tư BV đi cầu Nghĩa Phương

40

Thửa sổ 138

220

1.900.000

418.000.000

83.600.000

200.000

Đối với các thửa đất thuộc đường nội bộ khu đất đấu giá (đường quy hoạch rộng 7,5m hành lang mỗi bên 3m)

Các thửa đất nhóm II

41

Thửa sổ 184

100

2.300.000

230.000.000

46.000.000

200.000

Tổng cộng

4.025,0

8.280.300.000

 

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUỸ ĐẤT THÔN TIÊN PHÚ, XÃ VĂN PHÚ, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 40/TB-TTĐG ngày 14/5/2019 của Trungtâm DVĐGTS tỉnh Yên Bái)

STT

Thửa đất số

Loại đất

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đ)

Tiền đặt trước (20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)

Vị trí 1, đường Yên Bái - Văn Tiến, đường nhánh Hoa Cau đi ngã tư đường Âu Cơ đến giáp ranh xã Văn Tiến

NHÓM II: Thửa đất có 1 mặt tiền

1

Thửa đất số 86

ONT

116,2

5.000.000

581.000.000

116.200.000

500.000

2

Thửa đất số 87

ONT

113,2

5.000.000

566.000.000

116.200.000

500.000

TỔNG CỘNG

229,4

1.147.000.000