Ngày 13/6/2019, đấu giá Hệ thống Nhà máy nước Rào Đá tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh; Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Hệ thống Nhà máy nước Rào Đá do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh quản lý, sử dụng.

- Mục đích đấu giá tài sản: Khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống Nhà máy nước Rào Đá, huyện Quảng Ninh, cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng, đầy đủ cho nhân dân huyện Quảng Ninh và Dự án khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái FLC Quảng Bình.

(Danh mục chi tiết tài sản thuộc hệ thống nhà máy nước Rào Đá được niêm yết tại Trung tâm).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 20.660.115.000,đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng).

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng tại phiên đấu giá cho đến khi xác định người trúng đấu giá), đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Tiền đặt trước: Nộp 4.132.023.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000.000,đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

8. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do cơ quan tổ chức đấu giá phát hành.

- Có đủ điều kiện về khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt tại điểm b khoản này.

- Có bản cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng tài sản đúng mục đích, sản xuất cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo theo tiêu chuẩn.

- Có bản cam kết phải nâng cấp công suất để cấp nước đầy đủ cho nhân dân vùng hưởng lợi, bao gồm các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh, An Ninh, Tân Ninh, Vạn Ninh, Trường Xuân, Hàm Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh, Hải Ninh, Gia Ninh, Khu nghĩ dưỡng FLC xã Hải Ninh, Khu đô thị Dinh Mười và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng nước.

- Có bản cam kết sử dụng và ký hợp đồng làm việc với tất cả 10 (mười) lao động hiện tại đang làm việc tại Nhà máy nước Rào Đá, huyện Quảng Ninh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh ký hợp đồng làm việc.

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

c. Điều kiện về năng lực của tổ chức tham gia đấu giá:

+ Về năng lực sản xuất:

Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt.

Đang quản lý vận hành nhà máy xử lý nước có công suất trên 4.000 m3/ngày đêm.

- Hoạt động cung cấp dịch vụ cho trên 10.000 hộ khách hàng sử dụng nước.

+ Về năng lực kinh nghiệm:

Đã trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động sản xuất cấp nước sinh hoạt trên 5 năm.

+ Về năng lực tài chính:

- Có vốn điều lệ trên 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch bình quân của 3 năm trước liền kề (2015, 2016, 2017) trên 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 22/5/2019 đến 16h30’ ngày 10/6/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 06/6/2019 đến 16h30’ ngày 10/6/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8h00’ ngày 13/6/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại 0232.3872.050./.