Ngày 13/6/2019, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 108 điểm kinh doanh tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2019 do Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi ủy quyền như sau: