Ngày 13/6/2019, đấu giá 02 xe ủi tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/6/2019 do Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Tịnh Của, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1. Tên tài sản: gồm 02 chiếc xe ủi rác đã qua sử dụng bán phế liệu:

+ Xe 1: Xe ủi Caterpillar D3K XL 553; nhãn hiệu CATERPILLAR; số máy C4E07248; số khung FFF000553; năm/nước sản xuất: 2009/Nhật Bản; niên hạn sử dụng: không; khối lượng bản thân: khoảng 15.800kg.

+ Xe 2: Xe ủi Caterpillar D3K XL 554; nhãn hiệu CATERPILLAR; số máy C4E07252; số khung FFF000554; năm/nước sản xuất: 2009/Nhật Bản; niên hạn sử dụng: không; khối lượng bản thân: khoảng 15.800kg.

Tình trạng thực tế 02 xe ủi: Động cơ xe hư hỏng, không nổ máy, hư bộ vi sai truyền động, xe đã bị hư và không hoạt động. Khung xe: rỉ sét, mục nhiều vị trí, xích bị hư hỏng.

Ghi chú: Bán 02 xe không tách rời nhau.

Nơi có tài sản đấu giá: Bãi rác Tân Lập, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Tài sản do Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho quản lý, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản ngày 06/6/2019 và ngày 07/6/2019. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Địa điểm xem tài sản: Bãi rác Tân Lập, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 10/6/2019.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 252.800.000đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng). Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 50.000.000đồng/hồ sơ (Năm mươi triệu đồng/hồ sơ).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 10/6/2019 đến 16 giờ 00 ngày 12/6/2019 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 10/6/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện đối với người trúng đấu giá

- Chịu mọi chi phí khác liên quan đến việc giao nhận tài sản và chi phí vận chuyển (nếu có).

- Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản (nếu có) do người mua được tài sản chịu trách nhiệm nộp.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.