Ngày 13/5/2019, đấu giá 2.480.000 cổ phiếu Công ty CP Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2019 do Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Hải Châu ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Sàn đấu giá tài sản Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Hải Châu. Địa chỉ: 45 Nguyễn Phẩm - Q.Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ 2.480.000 cổ phiếu chưa niêm yết thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 001/GCN-BDC ngày 31/12/2015.

Giá khởi điểm một cổ phiếu: 20.860 VNĐ/CP. Bằng chữ: Hai mươi ngàn tám trăm sáu mươi đồng một cổ phiếu. Số cổ phiếu đưa ra đấu giá là trọn gói không bán riêng lẻ.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá là: 2.480.000 CP x 20.860 đồng/CP = 51.732.800.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn.

Địa điểm trưng bày và xem tài sản tại: Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng. Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/04/2019 đến trước 16h30’ ngày 11/05/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 24/04/2019 đến trước 16h30’ ngày 11/05/2019.

Thời gian tổ chức đấu giá tài sản dự kiến: Vào lúc 08h30’ ngày 13/05/2019.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm chứng minh nhân dân, Giấy phép ĐKKD đối với tổ chức.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và đấu giá trong giờ hành chính, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - 0903561555