Ngày 13/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 25 nền đất tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2019 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Đấu giá 25 nền đất ở tại công trình khu dân cư Đông đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 2.522,60 m2 đất ở đô thị (tương đương 25 nền có kèm theo danh mục các thửa đất tổ chức đấu giá và bản đồ địa chính bổ sung tỷ lệ 1/500 được Sở tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22/11/2018), cụ thể như sau: 

Số TT

Thửa số

Tờ

bản đồ

Diện tích(m2)

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm

(làm tròn) (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

I. Các thửa đất tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Duẩn (vị trí 1)

3.985.450.000

1

144

41

92

3.854.400

354.605.000

65.000.000

2

145

41

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

3

128

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

4

129

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

5

130

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

6

131

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

7

132

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

8

133

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

9

134

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

10

135

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

11

136

47

102

3.212.000

327.624.000

65.000.000

12

137

47

92

3.854.400

354.605.000

65.000.000

II.Các thửa đất tọa lạc tại mặt tiền đường Số 1 (đường nội bộ khu dân cư)- vị trí 2 đường Lê Duẩn)

2.579.172.000

1

146

41

102,7

1.927.200

197.923.000

38.000.000

2

147

41

102,5

1.927.200

197.538.000

38.000.000

3

148

41

102,3

1.927.200

197.153.000

38.000.000

4

149

41

102,1

1.927.200

196.767.000

38.000.000

5

138

47

102

1.927.200

196.574.000

38.000.000

6

139

47

101,8

1.927.200

196.189.000

38.000.000

7

140

47

101,6

1.927.200

195.804.000

38.000.000

8

141

47

101,4

1.927.200

195.418.000

38.000.000

9

142

47

101,2

1.927.200

195.033.000

38.000.000

10

143

47

101

1.927.200

194.647.000

38.000.000

11

144

47

100,8

1.927.200

194.262.000

38.000.000

12

145

47

100,7

1.927.200

194.069.000

38.000.000

13

146

47

98,5

2.312.640

227.795.000

38.000.000

Tổng cộng

2.522,60

6.564.622.000

1.274.000.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 08/04/2019 và 09/04/2019 (Giờ hành chính).

- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân.

- Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Được thực hiện tại 02 nơi.

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam: Từ ngày 19/03/2019 đến 09 giờ ngày 10/04/2019.

- Tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Phú Tân: Từ ngày 08/04/2019 đến 09 giờ ngày 10/04/2019.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Như Mục 3.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1 Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi nhân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

7.2 Đăng ký mua tài sản đấu giá:

Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

- Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

- Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước 09 giờ của ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 13/04/2019 tại Hội trường A - Huyện ủy Phú Tân.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng theo phương thức trả giá lên, ai bỏ phiếu trả giá cao nhất sẽ là người trúng giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá cụ thể như sau:

+ Tài sản có giá khởi điểm từ 100.000.000 đ đến dưới 200.000.000 đ: Bước giá tối thiểu 3.000.000 đồng.

+ Tài sản có giá khởi điểm từ 200.000.000 đ đến dưới 400.000.000 đ: Bước giá tối thiểu 4.000.000 đồng.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/04/2019 đến 09 giờ ngày 10/04/2019.

- Nơi nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Tài khoản: 1502 1485 1999 999 - Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.