Ngày 13/4/2019, đấu giá cho thuê quyền sử dung 33 ki ốt tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2019 do UBND xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong ủy quyền như sau: