Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, thông báo bán đấu giá vào ngày 13/3/2020  là quyền sử dụng đất các lô, thửa đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, gồm các nội dung sau:

I. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.

II. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Kon Tum, địa chỉ 125B Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

III. Thông tin liên quan đến lô, thửa tài sản đấu giá:

1. Tổng số thửa đất đưa ra đấu giá: 07 thửa tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trong đó:

- Đất ở: 07 thửa.

- Đất dịch vụ thương mại: 0 thửa.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian: Ngày 20,21/02/2020.

2.2. Địa điểm: Tại thực địa Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

3.1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 11/02/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 08/03/2020.

3.2. Địa điểm:

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.

  + Tại Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

4. Giá khởi điểm của các lô, thửa đất, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: (Có Phụ lục chi tiết cho từng lô, thửa đất kèm theo).

  5. Thời gian, hình thức nộp tiền, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 11/02/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 08/03/2020.

5.2. Hình thức nộp tiền

* Chuyển khoản: Chuyển vào tài khoản tạm thu của Trung tâm Phát triển quỹ đất số: 3949.0.1078439.00000 mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum.

* Thời gian bắt đầu nộp: từ 7h30 ngày 09/03/2020 đến 16h00 ngày 11/03/2020.

* Địa điểm nộp: Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum hoặc các Ngân hàng thương mại.

(Ghi chú: Đối với các khách hàng đã nộp tiền đặt trước ghi rõ số thửa, lô đất đăng ký, tên dự án và nộp lại biên lai nộp tiền đặt trước bản photo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để biết).

5.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Có tờ khai tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá với số lượng lô, thửa đất không hạn chế.

b. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.

- Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô, thửa làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

c. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá trên 01 thửa đất đưa ra đấu giá (hộ gia đình được thể hiện theo Sổ hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá 01 thửa đất.

d. Điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp, được tham gia đấu giá QSD đất ở (để kinh doanh bất động sản). Tổ chức, doanh nghiệp được phép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (đất ở) để kinh doanh phải có giấy phép đăng ký kinh doanh bất động sản “Theo quy định tại Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản”.

đ. Người tham gia đấu giá phải nộp đủ phí tham gia đấu giá (phí hồ sơ tham gia đấu giá) và tiền đặt trước (đặt cọc). Phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước được nộp cho Hội đồng bán đấu giá.

e. Chỉ tổ chức đấu giá khi có từ 02 hồ sơ khách hàng đăng ký trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá/01 thửa đất, lô đất.

- Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

6. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

  6.1. Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.

6.2. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13/03/2020(thứ sáu).

7. Hình thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (bỏ vào thùng phiếu) trực tiếp tại cuộc đấu giá và không giới hạn vòng trả giá.

8. Hình thức thông báo công khai:

- Tại trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước của cục quản lý công sản - Bộ Tài chính (mục thông tin đấu giá, đấu thầu).

  - Tại trang thông tin điện tử của: UBND tỉnh Kon Tum và các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

  - Tại UBND phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum: Số 54 đường Đặng Tiến Đông, TP Kon Tum.

  - Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phốKon Tum.

  - Tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

  Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum , số 02 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum), điện thoại số 02603.916.467 để được hướng dẫn chi tiết./.

Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - ảnh 1
Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - ảnh 2