Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81 - 83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất ở tại Khu dân cư tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Loại đất: Đất ở. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm: 16.667.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Bước giá: 30.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 10/03/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 13/03/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa 03 vòng). Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81 - 83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.