Ngày 13/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh TC và giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên Thi hành án gồm 01 (một) ngôi nhà xây cấp 3 tầng nằm trên diện tích đất 84m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 799913, thửa đất số 823, tờ bản đồ số 5, mục đích sử dụng đất ở nông thôn, thời gian sử dụng: lâu dài tại thôn Tây Lễ, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được UBND huyện Đại Lộc cấp ngày 18/01/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Tây Lễ, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 397.399.612 đồng (Ba trăm chín mươi bảy triệu ba trăm chín mươi chín ngàn sáu trăm mười hai đồng./.).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

4. Tiền đặt trước: 79.000.000 đồng /01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bảy mươi chín triệu đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Hai trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc (Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến 10h30 ngày 11/03/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/03/2019 đến 10h30 ngày 12/03/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản : 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/03/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc (Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 154 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc(Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).