Ngày 1/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá đợt (I) quyền sử dụng 34 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vào ngày 1/3/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên và UBND xã Yên Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên cơ quan có tài sản đấu giá, tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất, tên tổ chức đấu giá tài sản:

- Tên cơ quan có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

- Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ý Yên và UBND xã Yên Thọ.

- Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin các lô đất, giá khởi điểm, tổng giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 

TT

Khu vực

Tên lô

Số thửa

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tổng giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tiền mua h.s (đ/hs)

 

1

 

Nhà chia lô

CL2

01

125

5.000.000

625.000.000

125.000.000

500.000

CL2

02

133

5.000.000

665.000.000

130.000.000

500.000

CL2

12

133

5.000.000

665.000.000

130.000.000

500.000

CL2

13

125

5.000.000

625.000.000

125.000.000

500.000

Cộng

4 thửa

516

2.580.000.000

510.000.000

 

 

 

2

 

 

 

Nhà chia lô

CL2

03

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

04

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

05

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

06

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

07

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

08

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

09

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

10

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

11

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

CL2

14

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

15

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

16

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

17

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

18

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

19

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

20

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

21

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

CL2

22

114

4.000.000

456.000.000

90.000.000

200.000

18 thửa

2.052

8.208.000.000

1.620.000.000

 

 

 

3

 

 

 

Nhà biệt thự

CL3

01

337

5.000.000

1.685.000.000

335.000.000

500.000

CL3

07

338.8

5.000.000

1.694.000.000

335.000.000

500.000

CL3

08

319.6

5.000.000

1.598.000.000

315.000.000

500.000

CL3

09

300.5

5.000.000

1.502.500.000

300.000.000

500.000

CL3

10

277.8

5.000.000

1.389.000.000

275.000.000

500.000

CL3

11

249

5.000.000

1.245.000.000

245.000.000

500.000

CL3

12

261.5

5.000.000

1.307.500.000

260.000.000

500.000

Cộng

7 thửa

2.084.2

10.421.000.000

2.065.000.000

 

 

4

 

Nhà biệt thự

CL3

02

276

4.000.000

1.104.000.000

220.000.000

500.000

CL3

03

276

4.000.000

1.104.000.000

220.000.000

500.000

CL3

04

276

4.000.000

1.104.000.000

220.000.000

500.000

CL3

05

276

4.000.000

1.104.000.000

220.000.000

500.000

CL3

06

276

4.000.000

1.104.000.000

220.000.000

500.000

Cộng

5 thửa

1380

5.520.000.000

1.100.000.000

Tổng cộng

34 thửa

6.032.2

26.729.000.000

5.295.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất, thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá phải chịu lệ phí trước bạ, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất, thửa đất trúng đấu giá.

3. Thời gian địa điểm, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong 02 ngày (ngày 30/01/2019 và ngày 31/01/2019), tại các lô đất, thửa đất tổ chức đấu giá.

Ngoài thời gian xem tài sản quy định trên, người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu và tự đi xem các lô đất tổ chức đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 28/01/2019 đến trước 17 giờ 00 ngày 26/02/2019 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại trụ sở UBND xã Yên Thọ.

+ Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/01/2019 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 26/02/2019 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại trụ sở UBND xã Yên Thọ.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Do người tham gia đấu giá chủ động nộp tiền mặt trực tiếp tại trụ sở UBND xã Yên Thọ, nhưng chậm nhất phải nộp trước 15 giờ 00 phút ngày 26/02/2019.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá cho tất cả các lô đất, thửa đất có cùng giá khởi điểm được đưa ra đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 01/03/2019 tại trụ sở UBND xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Nam Định. Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Văn Hoan, KĐT Hòa Vượng, thành phố Nam Định. Điện thoại: 0912.400.686