Ngày 13/12/2019, đấu giá phế liệu kim loại đồng tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Cục phát hành và kho quỹ - Ngân hàng nhà nước Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục phát hành và kho quỹ - Ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa chỉ: 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Phế liệu kim loại đồng

- Khối lượng: 601.550kg (Theo Quyết định số 936/QĐ-NHNN ngày 03/5/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước). Phế liệu kim loại đồng được đúc thành 831 khối   (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi mốt khối).

- Chất lượng: Đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 – Tổng cục đo lường chất lượng – Bộ khoa học công nghệ thực hiện phân tích, thử nghiệm thành phần hóa học(Biên bản kết quả thử nghiệm số 2019/280/TN1-1, số 2019/280/TN1-2 và số 2019/280/TN1-3 ngày 14/02/2019 ).

Giá khởi điểm: 48.124.000.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ một trăm hai mươi tư triệu đồng) (Giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc dỡ, vận chuyển tại kho bảo quản)

Tiền đặt trước: 7.200.000.000đ (Bằng chữ: Bảy tỷ hai trăm triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Đăng ký xem tài sản: Từ 8h30' ngày 27/11/2019 đến 16h30' ngày 04/12/2019 tại trụ sở Trung tâm.

Xem tài sản: Từ 8h30' đến 16h30' ngày 05/12/2019 và ngày 06/12/2019 tại Số 5, Đường N1, Cụm công nghiệp An Xá, Xã Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định. Khách hàng được xem 01 khối phế liệu kim loại đồng mẫu đại diện cho cả lô tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm bán hồ sơ tham gia đấu giá cho các khách hàng có nhu cầu tại trụ sở Trung tâm từ ngày 27/11/2019 đến ngày 10/12/2019. Tiền bán hồ sơ là 500.000đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 27/11/2019 đến 16h30' ngày 10/12/2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/12/2019 đến 12h00' ngày 12/12/2019.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00' ngày 13/12/2019 tại trụ sở Trung tâm.

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản đang được bảo quản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng cho đến khi không còn người trả giá cao hơn theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.33501225/0913564730

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)