Ngày 13/12/2019, đấu giá 1 cây gỗ Sưa tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Văn phòng Huyện ủy Văn Quan ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Văn phòng Huyện ủy Văn Quan (Phố Đức Tâm 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: lô tài sản nhà nước thanh lý là 01 cây gỗ Sưa, cụ thể như sau:

+ Cây gỗ Sưa thuộc nhóm gỗ IIA, đã được trồng trên 20 năm tạo bóng mát, cạnh bờ tường rào trong khuôn viên cơ quan Huyện ủy, hiện tại cây đã rụng lá và chết.

+ Cây gỗ Sưa có chiều cao vút ngọn khoảng 10m; đoạn gốc cách mặt đất cao 0,4m, có đường kính gốc 0,54m; được phân chia thành 02 nhánh: 01 nhánh đường kính 0,38m; 01 nhánh đường kính 0,28m (đo tại vị trí cách mặt đất 1,3m).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 10/12/2019 tại trụ sở Huyện ủy Văn Quan (Phố Đức Tâm 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

5. Giá khởi điểm của tài sản: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Sau khi trúng đấu giá, khách hàng tự bỏ chi phí chặt hạ và khai thác.

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/1 hồ sơ (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn từ ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn. Người đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy nộp tiền đặt trước hoặc văn bản bảo lãnh của Ngân hàng (trong trường hợp bảo lãnh ngân hàng) nộp cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định trên.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 29/11/2019 đến ngày 10/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm trong ngày đến đăng ký).

+ Nếu là cá nhân: Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

+ Nếu là tổ chức: Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2019; Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện; Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong giờ hành chính từ ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 13/12/2019 tại Huyện ủy Văn Quan (Phố Đức Tâm 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Văn phòng Huyện ủy Văn Quan (Phố Đức Tâm 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)./.