Ngày 13/12/2018, đấu giá xe ô tô Toyota tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Hội đồng thanh lý tài sản cố định của trung tâm kinh doanh VNPT – Nam Định ủy quyền như sau: