Ngày 13/12/2018, đấu giá tàu Quang Minh Star tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long (THANGLONG AT) thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên vào ngày 13/12/2018 như sau: