Ngày 13/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đấu giá:

1.1. Thông tin chung về tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu đất số 77-79, đường Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa; có đặc điểm như sau:

- Vị trí: Khu đất tọa lạc tại Phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Giới hạn tiếp cận:

+ Đông giáp: Đường Độc Lập;

+ Tây giáp: Đường Lê Duẩn;

+ Nam giáp: Đường Nguyễn Du;

+ Bắc giáp: Trụ sở Sở Tài chính và Trụ sở làm việc kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch Phú Kim.

- Tổng diện tích đấu giá: 16.508,5 m2. Trong đó:

+ Đất ở đô thị (ODT): 4.950 m2.

+ Đất thương mại dịch vụ (TMD): 11.558,5 m2.

- Quy hoạch: Thực hiện theo Giấy phép quy hoạch số 32/GPQH ngày 21/9/2018 và Công văn số 2210/SXD-QHKT ngày 30/10/2018 của Sở Xây dựng V/v Điều chỉnh nội dung Giấy phép quy hoạch đã cấp cho khu đất xây dựng công trình hỗn hợp (tại số 77, 79 Nguyễn Du, TP. Tuy Hòa).

2.2. Mục đích; hình thức giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất:

+ Đất ở đô thị (xây dựng nhà ở dạng chung cư cao cấp): 4.950 m2.

+ Đất thương mại dịch vụ: 11.558,5 m2;

- Hình thức và thời hạn sử dụng đất:

+ Đối với đất ở đô thị (xây dựng nhà ở dạng chung cư cao cấp): Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 (năm mươi) năm; người mua nhà ở, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  + Đối với đất thương mại dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất theo dự án đầu tư nhưng không quá 50 (năm mươi) năm.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1. Giá khởi điểm: 163.300.000.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 20.000.000.000 đồng

3. Tiền bán hồ sơ: 3.000.000 đồng.

V. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại khu đất tọa lạc tại 77-79 Nguyễn Du, phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế (gọi chung là người tham gia đấu giá) có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền một lần để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đều được tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp cho tổ chức đấu giá 01 (một) bộ hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại 4.3 của Phương án đấu giá và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, chứng từ nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111002636939 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.