Ngày 13/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau: 

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng quỹ đất ở tại thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình: gồm 17 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 96m2 đến 152,5m2; Giá khởi điểm từ: 140.000.000đ đến 183.000.000đ/thửa.

2. Quyền sử dụng quỹ đất ở tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình: gồm 20 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 99,8 m2 đến 121,2m2; Giá khởi điểm từ: 219.560.000đ đến 254.520.000đ/thửa.

3. Quyền sử dụng quỹ đất ở tại thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (trụ sở UB xã): gồm 15 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 101,1m2 đến 205,9m2; Giá khởi điểm từ: 353.850.000đ đến 673.750.000đ/thửa.

4. Quyền sử dụng quỹ đất ở tại thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (giáp trường tiểu học): gồm 05 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 112,5m2 đến 204,6m2; Giá khởi điểm từ: 106.250.000đ đến 192.100.000đ/thửa.

(Giá khởi điểm của các lô đất bán đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp thuế và các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Xem tài sản từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 tại thực địa vị trí đất bán đấu giá.

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Văn phòng ĐKĐĐ & PTQĐ huyện Yên Bình từ ngày 26/11/2018 đến 16h ngày 10/12/2018 vào các ngày trong tuần trong giờ hành chính.

- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000đ đến 500.000đ /01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 16h ngày 12/12/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

+ Quỹ đất tại Thôn Trung Tâm, xã Yên Bình; Thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái (mục 1 và 2) bắt đầu vào hồi 8h ngày 13/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

+ Quỹ đất tại Thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh (mục 3 và 4) bắt đầu vào hồi 14h ngày 13/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Các thửa đất còn tồn sẽ tổ chức đấu giá theo thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp (trả giá 01 lần tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên