Ngày 13/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 682 m2 đất tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Tên tổ chức có tài sản: UBND huyện Bá Thước

3. Tên tổ chức được giao thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Ban tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bá Thước.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 13/12/2018

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

5. Tài sản bán đấu giá: Là quyền sử dụng đất điểm dân cư nông thôn xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích đất đấu giá là 682 m2, gồm 05 lô đất. (Danh sách đính kèm)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

6. Giá khởi điểm vòng 01: 2.550.000 đồng/01m2.

Mức giá trên là giá đất đã bao gồm chi phí bồi thường GPMB nhưng không bao gồm lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính khác khi sử dụng đất.

7. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: Từ 200.000 đồng/1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước  : 50.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ:

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu và tại trụ sở UBND xã Điền Trung từ ngày 22/11/2018 đến ngày 10/12/2018 (trong giờ hành chính).

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa ba vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên. Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất của vòng đấu cuối cùng được đấu giá viên công bố tại cuộc đấu giá và không được thấp hơn giá khởi điểm.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

10. Cách thức đăng ký, thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất Đai và có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định hiện hành khác đăng ký tham gia đấu giá theo thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 10/12/2018 đến hết ngày 12/12/2018 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3500201017988 của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456.