Ngày 13/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 23 lô đất ở tại MB số 1773/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 xã Vạn Xuân.

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. 

3. Thời gian, địa điểm, thu hồ sơ và thu tiền đặt trước:

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày14/11/2018 đến ngày 07/12/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: UBND xã Xuân Cẩm và Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty: Từ ngày 10/12/2018 và 11/12/2018 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: Thời gian 02h30 chiều Thứ 5, ngày 13/12/2018. Địa điểm tổ chức: UBND xã Vạn Xuân.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân. Số điện thoại: 0919.548.822.